Adatvédelmi nyilatkozat

Jelen honlap használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem.

A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag jelen weboldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási feltételek

A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Örülünk annak és megtiszteltetés számunkra, ha bárki saját weboldalán a weboldalunkra mutató internetes hivatkozást helyez el. Az üzemeltető írásbeli engedélye nélkül tilos azonban jelen weboldal oldalait, vagy annak részét más webhelyekre beilleszteni, mintegy saját oldalként feltüntetve azt. Elhatárolódunk azoktól az esetektől, amikor jelen weboldal bármely felületére mutató internetes hivatkozásokat törvénytelenül működtetett, obszcén tartalmú, illetve másokat sértő internetes oldalakon helyezik el, és ezzel árt vagy árthat jelen weboldal hírnevének és érdekeinek. Az üzemeltető minden ilyen eset ellen fellép.

Adatvédelmi és Adatkezelési szabályzat

A bowen-akademia.eu üzemeltetője ezúton tájékoztatja a honlap látogatóit a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről.

Az adatkezelő neve:
Liebe György (a továbbiakban: Szolgáltató)

Az adatkezelő címe:
Sosaerstr. 48. 04349-Leipzig, Németország

Elérhetőség: info@bowen-akademia.eu

Az adatkezelés megnevezése:
Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:
“Jelentkezési lap alapképzésre” “Jelentkezési lap továbbképzésre” űrlapok, “Tanáraink”:
A felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő a vele szerződésben álló Bowen Therapie Akademie, illetve a Bowen Therapy Academy of Australia felé továbbíthatja, harmadik félnek nem adja ki.

Az űrlap kitöltése során kötelezően megadott adatok:
Név, lakcím,irányítószám, város, ország megnevezése, telefonszám, e-mail cím.

Weboldal bejelentkezés nélküli használata:
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő es befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

Az adatkezelés célja:
Tanulmányi szerződés, tanfolyamokra való jelentkezés, kapcsolattartás, amelyhez a regisztrációs feltételek elfogadásával az űrlap kitöltője hozzájárul.

Mely adatok, milyen adatgyűjtési céllal történnek?

Adatnév Felhasználás célja
Cím Írásbeli megszólítás
Vezetéknév Tanulmányi szerződéshez, Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.
Keresztnév Tanulmányi szerződéshez, Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.
Utcanév / Házszám Tanulmányi szerződéshez, Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.
Irányítószám Tanulmányi szerződéshez, Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.
Város Tanulmányi szerződéshez, Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.
Telefonszám Tanulmányi szerződéshez, Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.
Ország Tanulmányi szerződéshez, Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.
E-Mail Tanulmányi szerződéshez, Kapcsolattartáshoz, hírlevél küldéséhez.

 

„Cookie”-k:
Jelen weboldal használata során a felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül.„Szerver naplófájlok”. Az oldal szolgáltatója automatikusan összegyűjti és tárolja az információkat az úgynevezett kiszolgáló naplófájlokban, amelyeket a böngésző automatikusan továbbít nekünk.
Ezek a következők:

Böngésző típusa / böngésző verziója

A használt operációs rendszer

Referrer URL

A hozzáférést biztosító számítógép állomásneve

A szerver kérésének idejeEzeket az adatokat nem lehet meghatározott személyekhez rendelni, és az üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel. Ezen adatok más adatforrásokkal történő egyesítése nem történik meg. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket az adatokat visszamenőleg ellenőrizzük, ha illegális felhasználásra vonatkozó konkrét jelzéseket kapunk.

Google Analitics:

A Google Analytics használatára vonatkozó adatvédelmi irányelvek

Ez a weboldal a webes elemzési szolgáltatás Google Analytics funkcióit használja. A szolgáltató a Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, Egyesült Államok. A Google Analytics úgynevezett “cookie-kat” használ. Ezek a számítógépen tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a webhely használatának elemzését. A cookie által generált információ az Ön weboldalának használatáról általában az USA-ban lévő Google-szerverhez továbbítódik, és ott tárolódik.

Aktív IP cím anonimizálás esetében ezen a honlapon, az ön IP címe a Google által csonkítva lesz  az Európai Unió tagállamain belül illetve más a megállapodott felekkel az Európai Gazdasági Térségben. A Google szervere csak kivételes esetekben fog teljes IP címet küldeni az Egyesült Államokba, és ott rövidíteni. A honlap üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal használatát illetően kiértékeli azért, hogy jelentéseket készítsen a weboldalon történő aktivitásról és egyéb, a weboldalt, és internethez kapcsolódó szolgáltatásokról a honlap üzemeltetőjének. A Google Analytics keretében az ön böngészője által megadott IP-cím nem lesz összevonva más Google-adatokkal.

Jelen weboldal, illetve annak egyes alkalmazásai kis szöveges információs fájlokat, ún. „cookie”-kat használnak, amelyek a felhasználók azonosításának és további látogatásának megkönnyítése érdekében a látogatók merevlemezén tárolódnak. A cookie-k tárolását a böngészőszoftver megfelelő beállításával megakadályozhatja; azonban, kérjük, vegye figyelembe, hogy ha ezt megteszi, akkor lehet, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját. Ezen kívül megakadályozhatja a cookie által generált és a weboldal használatával (beleértve az IP-címet) kapcsolatos adatok Google által történő gyűjtését, valamint ezen adatok Google általi feldolgozását az alábbi link alatt elérhető böngésző-bővítmény letöltésével.

http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

Az adatkezelés időtartama:
A felhasználó által önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított adattörlési lehetőséggel a felhasználó nem él, vagy a Szolgáltató él azzal a jogával, hogy az adatokat, adott esetben okafogyottságuk révén értesítés nélkül törölje. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A személyes adatok törlése:
A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben az info@bowen-akademia.eu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.

Adatfeldolgozó megnevezése és címe:
Liebe György (Sosaerstr. 48. 04349-Leipzig, Németország)

Adatfeldolgozás megnevezése:
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése.

Adatbiztonsági intézkedések:
A honlapon történő regisztráció során (Jelentkezési lap) a felhasználó által megadott adatokat a Szolgáltató egy belépőkóddal ellátott személyi számítógépen, és egy ugyancsak kóddal ellátott külső adathordozón. A megadott adatokat az adatkezelés, feldolgozás során kizárólag („admin”) hozzáféréssel rendelkező személy láthatja.

Adattovábbítás:
A szolgáltatott adatokat az Adatkezelő a vele szerződésben álló Bowen Therapie Akademie, illetve a Bowen Therapy Academy of Australia felé továbbít(hat)ja. Személyes adatokat a megjelölteken kívül az adatkezelő nem ad át. Ez természetesen nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:
A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@bowen.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését és helyesbítését, illetve gyakorolhatják az adathordozhatósághoz, a tiltakozáshoz, és a fellebbezéshez való jogukat az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek:
A felhasználó, amennyiben nem tud az Adatkezelővel egyeztetni, jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834.)

Esetleges további kérdésével, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltetőt az info@bowen-akademie.eu e-mail címen.